Về việc phổ biến các luật mới ban hành

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1419/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành 21/09/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và Công văn số 586/HĐPH ngày 05/8/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc đề nghị phổ biến các luật mới ban hành, Sở GDĐT triển khai như sau:
Xem văn bản Xem Online
Tải về