Về việc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương và Địa phương tháng 09/2020

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1464/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành 30/09/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng
Xem văn bản Xem Online
Tải về