Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-ct/tw của bộ chính trị

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-ct/tw của bộ chính trị

Lượt xem:

Sáng 18 tháng 5 tại hội trường UBND huyện Eakar đã diễn ra hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thi 05-ct/tw của bộ chính trị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ huyện Eakar tổ chức. Đ/ c Vương Tấn Thành khai mạc hội nghị Hội nghị [...]
Học tập chính trị đầu năm 2018 – 2019

Học tập chính trị đầu năm 2018 – 2019

Lượt xem:

– Nhằm mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, của địa phương. Trên cơ sở đó, vận dụng [...]