Chúc mừng 4 HS trường THPT Trần Nhân Tông ( em Lê Trí Hoàng lớp 11A1; em Lương Thị Thuận An lớp 12A1, Em Ngô Thục Anh lớp 12A3 và em Lê Thi Hồng Linh lớp 12A1) đã đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết