Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-ct/tw của bộ chính trị

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 18 tháng 5 tại hội trường UBND huyện Eakar đã diễn ra hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thi 05-ct/tw của bộ chính trị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ huyện Eakar tổ chức.

Đ/ c Vương Tấn Thành khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thi 05-ct/tw của bộ chính trị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo cáo tham luận, Khen thưởng,  biểu dương các tập thể cá nhân sau:

Đ/ Trương Công Hữu và Võ Thị Quỳ đã được Huyện ủy Eakar Khen thưởng

 
 Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị